انگلیسی
دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی            حوریه عظیمی

مرتبه علمی:مربی

پست الکترونیکی :uni.azimi@gmail.com

 

کتاب ها

1-حکمت متعالیه از دیدگاه امام خمینی(ره)،حوریه عظیمی،چاپ نشر و عروج(وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)،تهران،1392

2-زیور هستی(کتاب حاضر مجموع سه مقاله  است ،با موضوع واحد که یکی از مقالات به قلم حوریه عظیمی با عنوان «سیمای عرفانی حضرت معصومه علیها السلام از دیدگاه امام خمینی«ره» در 55صفحه نگارش یافته است)، انشارات زائر آستانه مقدسه قم،1384،به مناسبت کنگره بزرگداشت شخصیت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام و مکانت فرهنگی قم

3- چشم اندازی به مکتب فلسفی قم(کتاب حاضر مجموعه سه مقاله در موضوع تاریخ فلسفه است که یکی از مقالات به قلم حوریه عظیمی ،با عنوان تاریخ حکمت در شهر قم نوشته شده است)،انتشارات زائر آستانه مقدسه قم،1384،به مناسبت کنگره بزرگداشت شخصیت حضرت معصومه علیهاالسلام و مکانت فرهنگی قم

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.